Cărți de Nee, Watchman

Scurtă descriere

Descriere mai lunga

Mai mult
per pagină

Dumnezeu face ca învingătorii Lui să vadă un adevăr și să îl demonstreze mai întâi în vieţile lor, pentru ca apoi, la rândul lor, să poată aduce pe mulţi la ascultarea de acel adevăr. Adevărul trebuie să fie înrădăcinat în noi și să devină parte a fiinţei noastre. Înainte de a putea vorbi altora despre credinţă, rugăciune și consacrare, noi înșine trebuie...

8,00 lei
În stoc

CUPRINS  Prefaţa traducătorului în limba engleză  1. Puterea ascunsă a sufletului  2. Creştinul şi puterea sufletului  3. Puterea duhului împotriva puterii sufletului editia a IV-a

6,00 lei
În stoc

CUPRINS  1. Realitatea spirituală: ce este ea?  2. Realitatea spirituală: legăturile ei  3. Realitatea spiriutală: cum să intri în ea?  4. Obsesia: ce este ea?  5. Obsesia: cauze şi eliberare  ediţia a II-a

5,00 lei
În stoc

Rugăciunea este cel mai minunat act de pe tărâmul spiritual ... Rugăciunea este o taină... Rugăciunea nu este altceva decât un act făcut de credincios împreună cu Dumnezeu. Rugăciunea pe care o rosteşte un credincios pe pământ este doar exprimarea voii lui Dumnezeu din cer. Rugăciunea nu este exprimarea dorinţei noastre ca Dumnezeu să cedeze la cererile...

8,00 lei
În stoc

Dorinţa arzătoare a oricărui creştin adevărat este de a fi asemenea lui Isus Cristos. Fără nicio îndoială, o astfel de năzuinţă sfântă este insuflată de Duhul Sfânt. Căci voia veşnică a lui Dumnezeu este ca toţi cei chemaţi de El să fie transformaţi după chipul Fiului Său preaiubit. Şi totuşi, cei mai mulţi creştini par a suferi de o teribilă frustrare...

15,00 lei
În stoc

Ediţia a II-a Rugaciunea este însasi respiratia vietii spirituale. Ea începe cu rugaciunea pacatosului si se termina atunci când, în final, sfântul îsi încredinteaza duhul în mâna lui Dumnezeu. Este atât de simpla, încât si un copil o poate rosti; cu toate acestea, este atât de profunda, încât necesita o viata întreaga pentru a o învata. Scoala rugaciunii...

10,00 lei
În stoc

Dumnezeu vrea ca poporul Lui, noi toţi, să-L cunoaştem ca pe Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac şi Iacov, al tuturor celor trei. El doreşte să ne vadă impulsionaţi de iniţiativele Tatălui, bogaţi cu bogăţiile Fiului Său şi cu adevărat schimbaţi prin lucrarea plină de răbdare a Duhului. Căci prin noi, El are de împlinit o lucrare, de adus la îndeplinire...

12,00 lei
În stoc

CUPRINS Prefaţă Şezi Umblă Împotriveşte-te

6,00 lei
În stoc

Multe lucruri sunt stocate în cer, multe lucruri rămân nefăcute pentru simplul motiv că Dumnezeu nu are acel canal prin care să elibereze voia Lui pe pământ. Cine ştie câte probleme neterminate sunt în cer, pe care Dumnezeu nu le poate duce la capăt din pricină că Adunarea nu s-a folosit de voinţa ei liberă ca să stea de partea lui Dumnezeu pentru...

10,00 lei
În stoc

Adevărata viață de înviere poartă urmele rănilor. O viață neatinsă nu e de niciun folos. Domnul nu Se poate folosi de cineva care este mântuit, dar care nu a avut parte de nicio zdrobire sub mâna Lui. Temelia slujirii și a faptului de a fi slujitor al Domnului constă din rănile pe care le are cineva. A sluji presupune a avea răni. Când o persoană care...

10,00 lei
În stoc

Omul și-a pus întotdeauna întrebări atât despre sine, cât și despre lucrurile care îl înconjoară. A încercat de secole să dezlege misterul creației observând și făcând presupuneri. Și totuși, adevărata istorie a creației nu ar fi fost niciodată spusă dacă Dumnezeu nu i-ar fi descoperit-o lui Moise. Provocarea pe care Dumnezeu a adresat-o spiritului de...

10,00 lei
În stoc

Trupul lui Cristos nu este numai o învăţătură. Trupul lui Cristos trebuie cunoscut în mod experimental. Oricine nu l-a experimentat nu ştie ce este acesta. Cel mântuit poate detecta cu uşurinţă persoana mântuită sau nemântuită; într-un mod asemănător, cel care a ajuns deja la realitatea Trupului lui Cristos poate să îşi dea repede seama dacă alţii cunosc...

8,00 lei
În stoc

Cunoşti tu viaţa care învinge? Ţi-e ruşine de viaţa creştină pe care o duci? Ai eşuat într-atâta în încercarea de a obţine biruinţa, încât ai ajuns să strigi disperat: „O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” (Romani 7:24)? Crede că mântuirea este aproape de tine:„mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Isus Cristos, Domnul...

10,00 lei
În stoc

ediţia a III-a CUPRINS Prefaţă 1. Sângele lui Cristos 2. Crucea lui Cristos 3. Calea progresului: cunoaşterea 4. Calea progresului: socotirea 5. Despărţirea făcută de Cruce 6. Calea progresului: dăruirea noastră lui Dumnezeu 7. Scopul etern 8. Duhul Sfânt 9. Înţelesul şi valoarea lui Romani 7 10. Calea progresului: umblarea în Duh 11. Un singur trup în...

15,00 lei
În stoc

Cartea Apocalipsei este descoperirea lui Isus Cristos. Ioan nu este autorul ei, ci doar cel căruia i s-a poruncit să scrie ce aude. Este o carte profetică, însă scopul ei nu este de a ne aduce la cunoştinţă evenimentele care vor urma, cu toate că ele sunt prezentate din abundenţă în această carte, ci de a-L cunoaşte pe Cel care trebuie sa vină. Şi la ce...

15,00 lei
În stoc

Studierea Cuvântului nu ridică doar problema metodei, ci, mai ales, pe a omului care studiază. Unii studiază corect, pentru că au învăţat înaintea lui Dumnezeu; în consecinţă, aplicând metoda potrivită, sunt în stare să capete cunoştinţă biblică. Numai că simpla transmitere a modului de studiu folosit de ei, fără ca, în acelaşi timp, şi viaţa lor să fie...

12,00 lei
În stoc

Să nu credeți că oricine poate vesti cuvântul lui Dumnezeu. Numai un tip de oameni îl pot vesti – cei care au fost tratați de Dumnezeu. Cea mai mare dificultate de care ne lovim în vestirea cuvântului nu este legată de cât de adecvat este subiectul sau limbajul slujitorului, ci cât de adecvat este omul. Dacă omul nu e corespunzător, tot ce emană din el...

30,00 lei
În stoc

Dumnezeu caută slujitori adevărați care să lucreze printre sfinții Săi. Motivul pentru care unii dintre noi care vor să fie slujitorii lui Dumnezeu au trebuit să treacă prin momente atât de grele în prezența Lui este acela că El nu ne poate da ceea ce este autentic, veritabil și durabil fără să ne treacă printr-un creuzet de greutăți, necazuri și alte...

18,00 lei
În stoc
21 - 38 of 38 cărți

Reviste