per pagină

CUPRINS  Prefaţa traducătorului în limba engleză  1. Puterea ascunsă a sufletului  2. Creştinul şi puterea sufletului  3. Puterea duhului împotriva puterii sufletului editia a IV-a

6,00 lei
În stoc

CUPRINS  1. Realitatea spirituală: ce este ea?  2. Realitatea spirituală: legăturile ei  3. Realitatea spiriutală: cum să intri în ea?  4. Obsesia: ce este ea?  5. Obsesia: cauze şi eliberare  ediţia a II-a

5,00 lei
În stoc

Dorinţa arzătoare a oricărui creştin adevărat este de a fi asemenea lui Isus Cristos. Fără nicio îndoială, o astfel de năzuinţă sfântă este insuflată de Duhul Sfânt. Căci voia veşnică a lui Dumnezeu este ca toţi cei chemaţi de El să fie transformaţi după chipul Fiului Său preaiubit. Şi totuşi, cei mai mulţi creştini par a suferi de o teribilă frustrare...

15,00 lei
În stoc

Scopul final este o prezentare panoramică a lucrării lui Dumnezeu din veşnicie în veşnicie. Cartea explică necesitatea imperioasă de a vedea toate lucrurile din perspectiva veşnică a lui Dumnezeu, dar, în acelaşi timp, ea demască obişnuita încercare egoistă a omului de a-L introduce pe Dumnezeu în mica lui lume ca să îl ajute să-şi rezolve situațiile...

20,00 lei
În stoc

Slujirea cuprinsă în această carte a avut loc pe nicovala tratamentelor lui adânci şi drastice ale lui Dumnezeu. Ea nu este doctrinară; este experimentală. Numai aceia care iau foarte în serios lucrurile lui Dumnezeu vor depune eforturi pentru citirea ei. Dintre toate cărţile care au rezultat din această slujire, eu consider că ea merge cel mai adânc la...

8,00 lei
În stoc

Tatăl din ceruri, care ne-a dat Cuvântul Lui, cu tainele şi mesajele Lui minunate, ne-a dat şi Duhul Sfânt pentru a ne explica şi a ne ajuta să ne însuşim Cuvântul. De fiecare dată Tatăl vrea ca noi să-I cerem să ne înveţe prin Duhul Sfânt. El vrea ca noi să ne plecăm, într-un duh smerit, dornic să înveţe şi să credem că Duhul va face să lucreze şi să...

9,00 lei
În stoc

Dumnezeu vrea ca poporul Lui, noi toţi, să-L cunoaştem ca pe Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac şi Iacov, al tuturor celor trei. El doreşte să ne vadă impulsionaţi de iniţiativele Tatălui, bogaţi cu bogăţiile Fiului Său şi cu adevărat schimbaţi prin lucrarea plină de răbdare a Duhului. Căci prin noi, El are de împlinit o lucrare, de adus la îndeplinire...

12,00 lei
În stoc

CUPRINS Prefaţă Şezi Umblă Împotriveşte-te

6,00 lei
În stoc

CUPRINS  Prefaţă  1. Sfinţit pe deplin  2. Un duh sfinţit  3. Un suflet sfinţit  4. Un trup sfinţit  5. Păstraţi fără vină  6. Asemenea Lui 

5,00 lei
În stoc

„Descoperirea lui Dumnezeu, nu doar prin legea care osândeşte păcatul, ci prin harul Său care izbăveşte de păcat, este cea care ne va face smeriţi. Legea poate zdrobi inima prin teama pe care o trezeşte, doar harul va naşte acea dulce umilinţă care devine o bucurie pentru suflet şi a doua lui natură. Descoperirea lui Dumnezeu în sfinţenia Sa,...

6,00 lei
În stoc

"Există o «pistă» pregătită pentru fiecare credincios din momentul naşterii lui din nou şi pe ea se poate ajunge la maturitatea deplină a noii vieţii din interiorul lui. A descoperi acea «pistă» şi a umbla pe ea este datoria fiecărui suflet..." Jessie Penn-Lewis s-a născut în 28 februarie 1861 în Neath, Ţara Galilor. S-a întors la Domnul în anul 1882, la...

5,00 lei
În stoc

Dacă înțelegi demnitatea poziției tale din Locul Preasfânt, cum să te poți depărta de acea demnitate afară, în mijlocul oamenilor? Atmosfera și împrejurările sunt dureros de diferite, dar tu nu trebuie să fii diferit. Ceea ce ești în prezența lui Dumnezeu trebuie să fii și afară; în mijlocul lucrurilor potrivnice din această lume, tu trebuie să corespunzi...

15,00 lei
În stoc

Vă este de folos să Mă duc* CUPRINS - Nevoia absolută de a primi Duhul Sfânt - Lucrarea Duhului Sfânt în formarea noastră - Viaţa în Duhul - Formarea după Dumnezeu - o lucrarea a Duhului Sfânt în noi - Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt Notă: acest titlu formează o carte împreună cu Zilele din urmă de Lance Lambert

8,00 lei
În stoc

Doamne Dumnezeule, a Cărui bunătate se înnoiește în fiecare dimineață peste acest pământ, învață-mă să Te cunosc ca pe un Dumnezeu al dimineții. Binecuvântează meditația mea pe marginea a tot ceea ce spune Cuvântul Tău despre ce ai făcut în zori pentru slujitorii Tăi, ca să învăț să prețuiesc tot mai mult acest moment al zilei. Fie ca el să devină pentru...

5,00 lei
În stoc

Cunoşti tu viaţa care învinge? Ţi-e ruşine de viaţa creştină pe care o duci? Ai eşuat într-atâta în încercarea de a obţine biruinţa, încât ai ajuns să strigi disperat: „O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” (Romani 7:24)? Crede că mântuirea este aproape de tine:„mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Isus Cristos, Domnul...

10,00 lei
În stoc

CUPRINS Introducere Adevăratul scop al vieţii A ne pierde viaţa sufletului Neajungerea la ţintă Viaţa veşnică Viaţa spirituală Viaţa lui Cristos Cristos pentru mintea noastră O viaţă fizică superioară Viaţa umplută de Duhul Viaţa de înviere Vieţi transformate Vieţi iradiante Viaţa învingătoare Mai mult decât învingători Folos din încercare Folos din...

8,00 lei
În stoc

ediţia a III-a CUPRINS Prefaţă 1. Sângele lui Cristos 2. Crucea lui Cristos 3. Calea progresului: cunoaşterea 4. Calea progresului: socotirea 5. Despărţirea făcută de Cruce 6. Calea progresului: dăruirea noastră lui Dumnezeu 7. Scopul etern 8. Duhul Sfânt 9. Înţelesul şi valoarea lui Romani 7 10. Calea progresului: umblarea în Duh 11. Un singur trup în...

15,00 lei
În stoc

Să privim cu atenţie la Isus și apoi să ne încurajăm unii pe alţii. Nu priviţi mai întâi la fraţi și la surori. Dacă privim mai întâi la ei înainte de a privi la Cristos, vom vedea doar slăbiciunile și greșelile lor. Un frate a spus odată: „Am privit la acel frate printr-un microscop.” Când privești la un frate, folosește un telescop. Așadar, să privim la...

12,00 lei
În stoc

„Duhul Sfânt este o Persoană divină. El este una cu Cristos. Așa cum Tatăl și Fiul sunt una, tot așa Duhul Sfânt și Fiul sunt una. Deși Domnul nostru Isus a fost înălţat la cer și nu mai este cu noi în sens fizic, El e cu noi în sens spiritual. Cum? Prin Duhul Sfânt. Dacă Duhul Sfânt locuiește în noi, Dumnezeu locuiește în noi și Fiul, de asemenea,...

5,00 lei
În stoc

Orice putere care nu este de la Dumnezeu este o contrafacere. Ea nu ajută, ci ucide, distruge. Deci, când vorbim despre puterea spirituală, trebuie să ținem cont de un principiu de bază: nu poți niciodată separa puterea de Dumnezeu. Atâta timp cât acea putere este una cu Dumnezeu, este conectată la Dumnezeu, este din El, ea nu prezintă niciun pericol. Dar...

7,00 lei
În stoc
21 - 40 of 40 cărți