per pagină

Meditații la Cântarea Cântărilor Adesea se pune întrebarea: Pe cine reprezintă fiicele Ierusalimului? ...Îi reprezintă ele pe cei care, dacă nu sunt efectiv mântuiți, sunt totuși aproape de mântuire? sau, dacă sunt mântuiți, sunt doar pe jumătate mântuiți? Pe cei care sunt, în prezent, mai preocupați cu lucrurile acestei lumi decât cu lucrurile lui...

5,00 lei
În stoc

Vă este de folos să Mă duc* CUPRINS - Nevoia absolută de a primi Duhul Sfânt - Lucrarea Duhului Sfânt în formarea noastră - Viaţa în Duhul - Formarea după Dumnezeu - o lucrarea a Duhului Sfânt în noi - Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt Notă: acest titlu formează o carte împreună cu Zilele din urmă de Lance Lambert

8,00 lei
În stoc

Doamne Dumnezeule, a Cărui bunătate se înnoiește în fiecare dimineață peste acest pământ, învață-mă să Te cunosc ca pe un Dumnezeu al dimineții. Binecuvântează meditația mea pe marginea a tot ceea ce spune Cuvântul Tău despre ce ai făcut în zori pentru slujitorii Tăi, ca să învăț să prețuiesc tot mai mult acest moment al zilei. Fie ca el să devină pentru...

5,00 lei
În stoc

Mesajele acestei cărţi au fost rostite la o conferinţă creştină în Oradea, în toamna anului 2004. Subiectele lor sunt de o importanţă vitală pentru cei credincioşi. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne deschidă ochii pentru a vedea cu adevărat ce este Trupul lui Cristos şi ce implicaţii are faptul de a fi mădular al acestui Trup. Cât despre cea de a doua venire...

5,00 lei
În stoc

Cunoşti tu viaţa care învinge? Ţi-e ruşine de viaţa creştină pe care o duci? Ai eşuat într-atâta în încercarea de a obţine biruinţa, încât ai ajuns să strigi disperat: „O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” (Romani 7:24)? Crede că mântuirea este aproape de tine:„mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Isus Cristos, Domnul...

10,00 lei
În stoc

CUPRINS Introducere Adevăratul scop al vieţii A ne pierde viaţa sufletului Neajungerea la ţintă Viaţa veşnică Viaţa spirituală Viaţa lui Cristos Cristos pentru mintea noastră O viaţă fizică superioară Viaţa umplută de Duhul Viaţa de înviere Vieţi transformate Vieţi iradiante Viaţa învingătoare Mai mult decât învingători Folos din încercare Folos din...

8,00 lei
În stoc

ediţia a III-a CUPRINS Prefaţă 1. Sângele lui Cristos 2. Crucea lui Cristos 3. Calea progresului: cunoaşterea 4. Calea progresului: socotirea 5. Despărţirea făcută de Cruce 6. Calea progresului: dăruirea noastră lui Dumnezeu 7. Scopul etern 8. Duhul Sfânt 9. Înţelesul şi valoarea lui Romani 7 10. Calea progresului: umblarea în Duh 11. Un singur trup în...

15,00 lei
În stoc

"Se spun multe lucruri şi se fac multe plângeri legate de neputinţa Bisericii de a-şi împlini chemarea? Care este motivul pentru care miile de lucrători creştini din lume nu au o influenţă mai mare? Nici unul în afară de acesta - lipsa de rugăciune care caracterizează lucrarea lor? Cauza lipsei unei vieţi spirituale puternice nu e alta decât păcatul...

10,00 lei
În stoc

De cele mai multe ori sunt nevoi lăuntrice și exterioare pe care Dumnezeu le lasă în viaţa noastră cu scopul de a ne învăţa să ne rugăm. Abia atunci când nu numai teoretic, ci și practic, ne izbim de limitările noastre și recunoaștem că și cele mai bune dorinţe și cele mai evlavioase intenţii sunt lipsite de putere, vom accepta, treptat, să depindem total...

5,00 lei
În stoc

Cartea Apocalipsei este descoperirea lui Isus Cristos. Ioan nu este autorul ei, ci doar cel căruia i s-a poruncit să scrie ce aude. Este o carte profetică, însă scopul ei nu este de a ne aduce la cunoştinţă evenimentele care vor urma, cu toate că ele sunt prezentate din abundenţă în această carte, ci de a-L cunoaşte pe Cel care trebuie sa vină. Şi la ce...

15,00 lei
În stoc

Cât de mare nevoie avem să vedem tronul lui Dumnezeu! Deseori suntem preocupați cu acele lucruri cu care ne confruntăm în circumstanțele noastre imediate. De asemenea, suntem tulburați de lucrurile care se petrec în orașele, regiunile, țările noastre și în lume. Când suntem preocupați cu aceste lucruri, pierdem din vedere tronul lui Dumnezeu. Uneori ni se...

12,00 lei
În stoc

Studierea Cuvântului nu ridică doar problema metodei, ci, mai ales, pe a omului care studiază. Unii studiază corect, pentru că au învăţat înaintea lui Dumnezeu; în consecinţă, aplicând metoda potrivită, sunt în stare să capete cunoştinţă biblică. Numai că simpla transmitere a modului de studiu folosit de ei, fără ca, în acelaşi timp, şi viaţa lor să fie...

12,00 lei
În stoc

Zilele din urmă* CUPRINS - Clătinarea din zilele din urmă - Patru priorităţi pe inima lui Dumnezeu Notă: acest titlu formează o carte împreună cu Vă este de folos de T.Austin-Sparks

8,00 lei
În stoc
121 - 133 of 133 cărți