per pagină

Din veşnicie în veşnicie Dumnezeu are un plan: El Îşi doreşte fii. Mulţi creştini nu pot să-şi dea seama de măreţia acestei chemări a fiilor lui Dumnezeu. Şi totuşi, noi ştim din Scriptură că scopul lui Dumnezeu este de a avea fii şi că planul Lui este legat de fii... Atunci când scopul lui Dumnezeu se va fi împlinit, vor fi mulţi fii în slavă, căci...

10,00 lei
În stoc

"Această carte nu este despre sex. Nu este nici despre obiceiul modern de a da întâlnire. Nu este o carte despre căsătorie. Ea abordează, e drept, toate aceste lucruri. Este însă o carte despre scopul pe care Dumnezeu l-a avut în vedere prin crearea a două fapturi foarte diferite şi minunate: bărbatul şi femeia... Cred că nevoia de a înţelege planul pe...

8,00 lei
În stoc

CUPRINS  Introducere  Glasul lui Dumnezeu răsună  Trebuie să stăm liniştiţi pentru a cunoaşte  Împărăţiile lumii şi gloria lor  Locul vital al Bisericii  Organizarea - necesară şi periculoasă  Mărturia creştinului înaintea lumii  Biserica nu trebuie să se conformeze  Despărţirile nu sunt întotdeauna rele  Despărţirile artificiale sunt dăunătoare...

12,00 lei
În stoc

Mulți credincioși se întreabă de ce făgăduințele lui Dumnezeu par să fie lipsite de putere. Ei au auzit despre o viață de neîncetată și minunată biruință prin Numele Domnului și mărturisesc că ei cunosc această viață, dar nu o arată în practica de zi cu zi. Cuvântul pare să nu aibă putere. Stăpânirea lui Cristos are crucea drept condiție absolută... Ne...

8,00 lei
În stoc

Eliberarea duhului este o colecţie de mesaje din slujirea lui Watchman Nee în care el insistă asupra unei lecţii de bază pe care fiecare slujitor al lui Dumnezeu trebuie să o înveţe, şi anume că, fără zdrobirea omului din afară nu poate exista eliberarea Duhului. Numai prin zdrobire devenim apţi pentru o slujire eficientă. Watchman Nee - Nee To-Sheng din...

8,00 lei
În stoc

Primul după David Dacă voi căuta să mă ţin de Domnul din toată inima, El va realiza tot ceea ce trebuie să realizeze. Am convingerea fermă că drumul spre tron nu are nimic de-a face cu a apuca împăraţia, ci are de-a face în totalitate cu a-L apuca pe Dumnezeu. Căpetenia supremă Ce reprezintă el? Sunt sfinţi ai lui Dumnezeu care nu vor să meargă pe calea...

5,00 lei
În stoc

Ca şi în atâtea alte rânduri la anchete, îmi este dat iarăşi să aud cuvinte defăimătoare la adresa credinţei şi a Sfintei Scripturi. - Vă rog, nu vorbiţi aşa despre Biblie, în care fiece cuvânt poartă pecetea Duhului Sfânt! am protestat eu împotriva vorbelor de ocara. - Eu nu văd nici un fel de pecete. - Dar ea este acolo, cine are ochi o vede! - Atunci...

6,00 lei
În stoc

Noi toți am primit aceeași viață, care este Domnul nostru Isus, dar această viață trebuie folosită. Cu alte cuvinte, e nevoie ca ea să fie exersată. Când îți exersezi viața spirituală, atunci ea crește. Dacă nu o exersezi, nu faci comerț cu ea – ca acel slujitor rău, care a pus polul într-un prosop și l-a ascuns –, rezultatul va fi că viața ta nu va...

6,00 lei
În stoc

G.H. LANG s-a născut la 20 noiembrie 1874 în Londra şi a murit la 20 octombrie 1958, în Wimborne, Dorset, Anglia. Născut din nou pe când avea şapte ani şi jumătate, scrierile lui cuprind 14 titluri majore, alături de nenumărate broşuri. Cu o anumită ocazie a spus: "Nici un om nu poate scrie o carte până la patruzeci de ani, căci are nevoie să testeze...

5,00 lei
În stoc

Dumnezeul nostru este Dumnezeul cârmuirii. Câteodată, când păcătuieşti, El nu îşi îndreaptă imediat asupra ta mâna Lui cârmuitoare. Te lasă să mergi mai departe. Dar, odată mâna Lui cârmuitoare îndreptată asupra ta, nu mai poţi face altceva decăt să te smereşti. Nu mai ai nicio cale de scăpare, căci El nu este ca omul, care uşor te lasă să pleci. A avea...

6,00 lei
În stoc

Mântuirea lui Dumnezeu este un dar. Nu ne-o câştigăm noi. Dumnezeu ne dă viaţa veşnică prin harul Lui minunat. Chiar şi credinţa prin care Îl primim pe El ne este dată; este un dar. Dar a fi împărat pentru Dumnezeu este ceva diferit. Pentru aceasta există nişte condiţii. Noi sau Îi dăm voie Domnului să ne facă împăraţi, sau vom fi excluşi de la această...

6,00 lei
În stoc

Dacă cineva este în Cristos, el este în mod necesar o nouă creaţie. Trebuie să fie născut de sus, născut din nou, născut din Duhul, capabil să respire noua atmosferă şi să trăiască în noul element. Nu este treaba noastră să cercetăm dacă actul uman a avut întâietate sau cel divin, şi nici nu suntem capabili să stabilim acest lucru. Acesta este un mister...

8,00 lei
În stoc

Adeseori citate de Chuck Swindoll, Charles Stanley, Billy Graham şi alţi mari predicatori, cuvintele lui A.W. Tozer continuă să fie auzite şi citite de milioane de oameni astăzi - cuvinte precum: "Închinarea înseamnă a simţi în inimă şi a exprima într-un mod adecvat un sentiment smerit, dar încântător de veneraţie, uimire şi dragoste covârşitoare în...

12,00 lei
În stoc

G.H. Lang a fost prin excelenţă un om al credinţei. Niciodată nu a apelat la ajutor omenesc pentru cele necesare traiului, ci numai la Dumnezeu. Credinţa lui a crescut prin exersare. El a spus: „Rugăciunea este o lucrare, şi nu doar un ajutor în lucrare; este o formă de lucrare, şi nu doar ceva adăugat, pur şi simplu, la eforturile noastre, din respect...

5,00 lei
În stoc

O viaţă de credinţă face două lucruri: credinţa te ajută să-L vezi pe Dumnezeu în spatele tuturor lucrurilor pe care El le foloseşte. Şi tot credinţa te ţine într-un loc unde nu eşti sigur ce se va întâmpla după aceea. Dumnezeu doreşte ca tu să te încrezi numai în El, clipă de clipă. Puterea pe care El ţi-o dă într-un minut nu este destinată să te ajute...

10,00 lei
În stoc

Crucea este singurul nostru loc sigur. Este singurul loc unde avem autoritate peste toată puterea vrăjmașului. Necunoscând aceasta, mulți dintre noi care am trăit o criză clară a sfințirii sau am cunoscut umplerea cu Duhul nu știm cum să folosim crucea ca armă împotriva lui Satan. Coborâm de pe cruce, luăm lucrurile în propriile mâini, ne urmăm propria...

8,00 lei
În stoc

Pe cât de sigur e că soarele răsare, pe atât de sigur este şi faptul că inimile oamenilor vor fi probate. În ciuda tuturor declaraţiilor - şi a contradeclaraţiilor – motivele ascunse din inimile tuturor celor implicaţi vor fi aduse la lumină. Asta s-ar putea să nu pară a avea importanţă în ochii oamenilor, dar, în ochii lui Dumnezeu şi ai îngerilor,...

6,00 lei
În stoc

Noul Legământ este baza întregii vieţi spirituale. Datorită Noului Legământ, păcatul nostru poate fi iertat şi conştiinţa noastră poate dobândi pacea. Datorită Noului Legământ suntem noi în stare să ascultăm de Dumnezeu şi să facem lucruri plăcute Lui. De asemenea, doar prin Noul Legământ avem comuniune cu Dumnezeu în mod direct şi Îl putem cunoaşte pe El...

12,00 lei
În stoc

editia a II-a CUPRINS 1. Lucrarea lui Dumnezeu? 2. Lucrarea lui Dumnezeu în această dispensaţiune 3. Descoperirea planului veşnic al lui Dumnezeu 4. Viaţa zideşte 5. Zdrobirea eliberează viaţa 6. Slujirea profetică 7. Slujirea izvorâtă din viaţă 8. Slujba de preoţie 9. Fărădelegea săvârşită în slujire

5,00 lei
În stoc