per pagină

G.H. LANG s-a născut la 20 noiembrie 1874 în Londra şi a murit la 20 octombrie 1958, în Wimborne, Dorset, Anglia. Născut din nou pe când avea şapte ani şi jumătate, scrierile lui cuprind 14 titluri majore, alături de nenumărate broşuri. Cu o anumită ocazie a spus: "Nici un om nu poate scrie o carte până la patruzeci de ani, căci are nevoie să testeze...

5,00 lei
În stoc

Dumnezeul nostru este Dumnezeul cârmuirii. Câteodată, când păcătuieşti, El nu îşi îndreaptă imediat asupra ta mâna Lui cârmuitoare. Te lasă să mergi mai departe. Dar, odată mâna Lui cârmuitoare îndreptată asupra ta, nu mai poţi face altceva decăt să te smereşti. Nu mai ai nicio cale de scăpare, căci El nu este ca omul, care uşor te lasă să pleci. A avea...

6,00 lei
În stoc

Mântuirea lui Dumnezeu este un dar. Nu ne-o câştigăm noi. Dumnezeu ne dă viaţa veşnică prin harul Lui minunat. Chiar şi credinţa prin care Îl primim pe El ne este dată; este un dar. Dar a fi împărat pentru Dumnezeu este ceva diferit. Pentru aceasta există nişte condiţii. Noi sau Îi dăm voie Domnului să ne facă împăraţi, sau vom fi excluşi de la această...

6,00 lei
În stoc

Dacă cineva este în Cristos, el este în mod necesar o nouă creaţie. Trebuie să fie născut de sus, născut din nou, născut din Duhul, capabil să respire noua atmosferă şi să trăiască în noul element. Nu este treaba noastră să cercetăm dacă actul uman a avut întâietate sau cel divin, şi nici nu suntem capabili să stabilim acest lucru. Acesta este un mister...

8,00 lei
În stoc

Adeseori citate de Chuck Swindoll, Charles Stanley, Billy Graham şi alţi mari predicatori, cuvintele lui A.W. Tozer continuă să fie auzite şi citite de milioane de oameni astăzi - cuvinte precum: "Închinarea înseamnă a simţi în inimă şi a exprima într-un mod adecvat un sentiment smerit, dar încântător de veneraţie, uimire şi dragoste covârşitoare în...

12,00 lei
În stoc

G.H. Lang a fost prin excelenţă un om al credinţei. Niciodată nu a apelat la ajutor omenesc pentru cele necesare traiului, ci numai la Dumnezeu. Credinţa lui a crescut prin exersare. El a spus: „Rugăciunea este o lucrare, şi nu doar un ajutor în lucrare; este o formă de lucrare, şi nu doar ceva adăugat, pur şi simplu, la eforturile noastre, din respect...

5,00 lei
În stoc

O viaţă de credinţă face două lucruri: credinţa te ajută să-L vezi pe Dumnezeu în spatele tuturor lucrurilor pe care El le foloseşte. Şi tot credinţa te ţine într-un loc unde nu eşti sigur ce se va întâmpla după aceea. Dumnezeu doreşte ca tu să te încrezi numai în El, clipă de clipă. Puterea pe care El ţi-o dă într-un minut nu este destinată să te ajute...

10,00 lei
În stoc

Crucea este singurul nostru loc sigur. Este singurul loc unde avem autoritate peste toată puterea vrăjmașului. Necunoscând aceasta, mulți dintre noi care am trăit o criză clară a sfințirii sau am cunoscut umplerea cu Duhul nu știm cum să folosim crucea ca armă împotriva lui Satan. Coborâm de pe cruce, luăm lucrurile în propriile mâini, ne urmăm propria...

8,00 lei
În stoc

Pe cât de sigur e că soarele răsare, pe atât de sigur este şi faptul că inimile oamenilor vor fi probate. În ciuda tuturor declaraţiilor - şi a contradeclaraţiilor – motivele ascunse din inimile tuturor celor implicaţi vor fi aduse la lumină. Asta s-ar putea să nu pară a avea importanţă în ochii oamenilor, dar, în ochii lui Dumnezeu şi ai îngerilor,...

6,00 lei
În stoc

Noul Legământ este baza întregii vieţi spirituale. Datorită Noului Legământ, păcatul nostru poate fi iertat şi conştiinţa noastră poate dobândi pacea. Datorită Noului Legământ suntem noi în stare să ascultăm de Dumnezeu şi să facem lucruri plăcute Lui. De asemenea, doar prin Noul Legământ avem comuniune cu Dumnezeu în mod direct şi Îl putem cunoaşte pe El...

12,00 lei
În stoc

editia a II-a CUPRINS 1. Lucrarea lui Dumnezeu? 2. Lucrarea lui Dumnezeu în această dispensaţiune 3. Descoperirea planului veşnic al lui Dumnezeu 4. Viaţa zideşte 5. Zdrobirea eliberează viaţa 6. Slujirea profetică 7. Slujirea izvorâtă din viaţă 8. Slujba de preoţie 9. Fărădelegea săvârşită în slujire

5,00 lei
În stoc

Creştinismul a exercitat o influenţă dominantă asupra gândirii înaintaşilor nostri. Aceştia concepeau lumea ca pe un câmp de luptă. Ei credeau ca păcatul, diavolul şi iadul constituiau una dintre forţe, iar Dumnezeu, dreptatea şi raiul, cealaltă. Prin chiar natura lor, aceste forţe erau pentru totdeauna în opoziţie, cu o ostilitate profundă, gravă, de...

8,00 lei
În stoc

Lucrurile se simplifică în mare măsură îndată ce ne dăm seama că, în mod fundamental, există doar două împărăţii. Există împărăţia pe care Biblia o numeşte "lumea" şi există împărăţia lui Dumnezeu, numită şi împărăţia Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos. Acestea sunt lumi diferite. Împărăţiile acestei lumi În in şi aur lucitor, Apar, triumfă şi...

3,00 lei
Indisponibilă

G.H. Lang s-a născut în 1874, în Londra şi a murit în 1958. S-a întors la Domnul la frageda vârstă de şapte ani şi jumătate. A fost un om al rugăciunii şi autor al unor importante cărţi şi broşuri creştine. El a spus odată: „Nimeni nu ar trebui să scrie o carte până la vârsta de patruzeci de ani. E nevoie să-şi demonstreze teoriile în practică înainte de...

6,00 lei
În stoc

Puţini creştini au experimentat adâncimile rugăciunii la fel de profund ca Jeanne-Marie Guyon (1648-1717), o femeie franceză frumoasă, bogată ale cărei scrieri şi meditaţii sunt privite ca o moştenire preţioasă a bisericii. În cartea de faţă întâlnim istoria unei copilării agitate, a unei căsătorii impuse cu forţa la o vârstă fragedă şi a unei văduvii de...

10,00 lei
În stoc

Subiectul tratat în aceste pagini este trecut adeseori cu vederea de către poporul lui Dumnezeu. Totuşi, Domnul ne vorbeşte hotărât despre „... mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. ... primind, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre” (1 Petru 1:5). Dar pentru că sfârşitul este din ce în ce mai aproape, este...

8,00 lei
În stoc

Călătoria noastră continuă, încă nu am ajuns la destinaţie. Deşi problema vieţii veşnice sau a morţii veşnice este rezolvată şi nu ridică niciun semn de întrebare, istoria noastră pe pământ – anume, dacă rămânem credincioşi până la sfârşit sau oscilăm pe cale – este o chestiune care rămâne de văzut. Înainte ca să ajungă în port, corabia este supusă...

8,00 lei
În stoc

Ca mulți alții după el, și Moise a trebuit să experimenteze că nu-i lucru ușor să fii trimisul lui Dumnezeu. A fi trimisul lui Dumnezeu înseamnă a ajunge în lupte grele, în necaz, da, a ajunge în situații care nu au deloc caracteristică divină și care aproape duc la disperare (vezi 2 Corinteni 1:8). Dar de ce procedează Dumnezeu așa? Se bucură El de...

8,00 lei
În stoc

Să nu fim niște oameni preocupați numai de binecuvântare, fără să ne preocupe dreptul de întâi născut, fără să ne pese de moştenire. Noi avem o moştenire în Cristos ... dar şi El are o moştenire în noi. Dumnezeu, care a plătit întregul preţ din univers ca să ne dea moştenirea, Îl răsplăteşte pe Fiul Său preaiubit, Domnul Isus, cu moştenirea Lui în noi....

8,00 lei
În stoc

Dacă suferințele lui Cristos, care S-a smerit și a devenit ascultător până la moarte – moartea de cruce –, ar fi adânc întipărite în inima mea, aș vedea că cel mai mare dușman al meu este mândria, în special mândria înțelepciunii și mândria dreptății. I-aș porunci sufletului meu, așa cum a făcut împăratul Siriei cu căpeteniile lui: „Să nu vă luptați nici...

10,00 lei
În stoc
41 - 60 of 142 cărți